Prihlásenie k odberu


 
 

 

 
 


* povinné údaje

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Vyplnením a odoslaním tohto formulára udeľujem spoločnosti FIAT SR, spol. s r.o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 344 143 v zmysle ust. § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov svoj súhlas so spracúvaním vyššie uvedených osobných údajov na marketingové účely, t.j. najmä na zasielanie obchodných oznámení, newsletteru a na ponúkanie tovarov a služieb, a to aj prostredníctvom sprostredkovateľa – spoločnosti Picabo.cz, a.s., so sídlom Africká 434/11, 160 00 Praha 6, Česká republika, IČO: 284 78 649. Zároveň udeľujem v zmysle ust. § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách svoj súhlas so zasielaním obchodných a marketingových informácií aj prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to formou e-mailu, SMS, telefónu alebo faxom. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú (t.j. do odvolania). Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti FIAT SR, spol. s r.o. alebo emailom na adresu fiat@fiat.sk, a ďalej tiež práva podľa § 20 zákona č. 428/2002 Z. z., t.j. najmä právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, atď. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti FIAT SR, spol. s r.o. alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.


Ak si neželáte naďalej dostávať informácie na Vašu e-mailovú adresu, kliknite odhlásiť.